De Werkelaar - maakt werk met mensen

Wat is BHV?

Op woensdag 12 oktober 2016 hebben enkele medewerkers van De Werkelaar een cursus BHV gevolgd. Dit waren Sander (Houtbewerking), Julita (catering) en Carla (Bedrijfsbureau). BHV betekent Bedrijfshulpverlening. Julita en Carla zijn ook lid van het Partnerberaad de Werkelaar. Een bedrijfshulpverlener is een medewerker die helpt als een collega ziek wordt of een ongeluk krijgt. Ook leert een bedrijfshulpverlener wat te doen als er bijvoorbeeld brand uitbreekt. Vooraf kregen wij een cursusboek Bedrijfshulpverlener (BHV) om door te lezen. Wij hebben de cursus samen gevolgd met enkele medewerkers van het restaurant Vidiveni en van het Schuurtje van Zuid. Wij volgden allemaal de cursus bij de Werkelaar zelf. Voor sommigen was dit nieuw; anderen hadden deze cursus lang geleden gevolgd of alleen het EHBO gedeelte. EHBO betekent Eerste Hulp Bij Ongelukken. Wij kregen les van de heer Evert Kuipers van het bedrijf Veiligheidspiramide.

EHBO gedeelte.

’s Morgens leerden wij wat er allemaal in een verbandtrommel zit en welke verbanden je voor welke wond gebruikt. Wij legden een snelverband, een wondsnelverband en wonddrukverband bij elkaar aan. Later nog met een mitella erbij voor als een slachtoffer een gebroken arm heeft. En wat doe je als iemand flauw valt, bewusteloos raakt of een hartstilstand krijgt? Met andere woorden: wij hebben de greep van Rautek geleerd bij flauwvallen, hoe je een slachtoffer in de stabiele zijligging legt bij bewusteloosheid en hoe je een slachtoffer reanimeert bij een hartstilstand. Een AED is een electronisch hulpmiddel dat je bij reanimatie kunt gebruiken.

Brandblussers, rondleiding en werken met machines.

’s Middags kregen wij les in het gebruik van een brandblusser. Er zijn verschillende soorten branden dus ook verschillende soorten brandblussers. Dit deden wij buiten. Het was zeer interessant om te werken met de brandblusser. Daarna kregen wij nog een rondleiding waarbij wij letten op zaken als het vrijhouden van de nooduitgangen en het veilig werken met machines. Het is ook belangrijk om regelmatig de rommel op te ruimen op de vloer. Over papier kan men bijvoorbeeld ook uitglijden.

Ontruiming.

Als er een ramp gebeurt, dan laten de BHV-ers het pand ontruimen. Hierbij wordt ook gelet op dat iedereen het pand verlaten heeft. Veiligheid is het allerbelangrijkst! Het belangrijkste dat wij geleerd hebben is om niet in je eentje als BHV-er te werken vooral als je een brandblusser nodig hebt. Altijd werken met minimaal 2 BHV-ers is noodzakelijk voor de eigen veiligheid. Als BHV-er kan je ook de hulp vragen van anderen als dit nodig is.

Namens Partnerberaad de Werkelaar: Carla Wijermars, 2e Penningmeester.