De Werkelaar - maakt werk met mensen


Je arbeidsritme opbouwen?

Dat kan bij de Werkelaar!


Werkzaamheden uitbesteden?

De Werkelaar staat voor u klaar!

De Werkelaar

De Werkelaar is een uniek project op het gebied van arbeid en dagbesteding. Binnen de Werkelaar wordt samengewerkt door Frion, RIBW Groep Overijssel, Wezo en de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Bovenstaande organisaties ontwikkelen, ieder vanuit een eigen invalshoek, activiteiten voor mensen die extra begeleiding nodig hebben op het gebied van arbeid.

Kracht van de Werkelaar

Doordat de hierboven genoemde organisaties hun krachten hebben gebundeld, zijn er meer mogelijkheden voor mensen om werk te doen dat het beste bij hen past. Er is door de samenwerking meer variatie in het werkaanbod. Ook is het uniek dat mensen met verschillende achtergronden met elkaar samenwerken en van elkaar leren. In de Werkelaar is, door de samenwerking van de verschillende partijen, veel expertise aanwezig. Daardoor kunnen mensen nog beter worden begeleid naar een passende werksituatie. Binnen de Werkelaar staat niet de beperking centraal, maar de mogelijkheden die iemand heeft om te werken.

Doelgroep

Cliënten voor wie werk, in de vorm van arbeidsmatige dagbesteding, een middel is om gezonder, zekerder en zelfstandiger in het leven te staan, waarbij loonvormende arbeid geen voorwaarde is, maar waar wel naar toegewerkt zou kunnen worden.

RIBW Groep Overijssel begeleidt mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen.
Frion is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.
Wezo biedt mensen de mogelijkheid zich te ontwikkelen voor een baan die bij hun past.

Hier een kort verslag van het Zomerfeest bij de Werkelaar voor de medewerkers, begeleiders, werkleiders en secretariaat van de Werkelaar.

Ik – Carla Wijermars – was voor deze gelegenheid donderdagochtend gekomen om mee te helpen om de Werkelaar te versieren met bijvoorbeeld ballonnen ophangen en het plaatsen van een sokkel waar een pot met doperwten op kwam te staan. De mensen konden dan raden hoeveel doperwten erin zaten. Dat waren er ongeveer 6700; het exacte aantal weet ik niet meer.

 

 

De voorbereiding van het Zomerfeest begon al een aantal maanden geleden door een werkgroep van het Partnerberaad de Werkelaar. Er is hierbij goed samengewerkt met de begeleiders en werkleiders van de Werkelaar. Wij kunnen dan ook met recht zeggen dat zij het goed georganiseerd hadden.

De dag begon officieel om 10.00 uur. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een gebakje heette de voorzitter van het Partnerberaad de Werkelaar de mensen welkom. Tevens werd er een prijs uitgereikt naar aanleiding van ideeën die in de ideeënbus gedaan waren. Het beste idee was om medewerkers ook eens op een andere afdeling dan waar ze gewoonlijk werken, mee te laten draaien. Dit idee kwam van mij en ik heb hiervoor cadeautjes gekregen. Dit idee wordt ook uitgewerkt bij De Werkelaar om te bekijken hoe dit in de praktijk zijn vorm zou kunnen krijgen.

Het weer was ook goed. Het zonnetje scheen lekker.

Zowel binnen als buiten deden wij veel spelletjes. Hierbij kun je denken aan een levend ganzenbord, sjoelen met een grote sjoelbak, het lopen met een plastic ei op een lepel en dan een parcours afleggen, ezeltje prik, ezeltje gooien, ringwerpen, op een hobbelfiets een parcours afleggen, een voetbalmuur, bingo en spijkerbroek hangen. Bij het laatste spelletje hebben wij fietsbanden gebruikt in plaats van spijkerbroeken. De mensen die een spelletje als beste of snelste hadden gedaan, kregen een prijsje.

Er zijn foto’s gemaakt van de dag en mensen konden ook op de afdeling Grafische Vormgeving een portretfoto van zichzelf laten maken. Dat heb ik ook laten doen. In de kantine kon men aan karaoke doen met Nederlandstalige liedjes. Ikzelf was de eerste die dit deed. Af en toe werd er door een collega meegezongen. Later hoorde ik dat er meer mensen aan karaoke hadden gedaan.

Daarnaast hebben wij buiten lekkere frietjes, frikandellen, kroketten en dergelijke kunnen eten van het bedrijf Westrik uit Bathmen kunnen eten.

Al met al was het feest een groot succes!

Groetjes van Carla Wijermars

Nu op Twitter: